Om flere jobber sammen, får vi til mye mer .

Vi utvikler løsninger og sprer kunnskap om hvordan flere kan utvikle store nærmiljøprosjekter, sammen. 

 

117081889_293336545087559_48964381975993

1500 m2 stort gulvmaleri malt av lokale innbyggere på Grønland

Foto: Midlertidig oppgradering av Olafiagangen på Grønland sommeren 2020, i regi av Områdeløftet Grønland Tøyen, Oslo Kommune, ansvarlig for gjennomføring: LÈVA Urban Design i samarbeid med Growlab Oslo, Makershub.

 
6 måneder planlegging, 6 dagers gjennomføring

Pilotene tester et digitalt støtteapparat for innbyggerstyrt stedsutvikling. De fire teamene får støtte og bistand til å realisere et stort nærmiljøprosjekt på 6 måneder, basert på

camp-modellen. 

PILOTSTEDENE

Fire steder i Norge var klare til å sette i gang i mars 2020, men på grunn av COVID-19 har oppstart blitt utsatt til februar 2021. Nå settes pilotene igang, med trygge rammer for smittevern.

Jeg er ikke fra noen av disse stedene. Kan jeg delta likevel?

Høsten 2019 startet vi kunnskapsdeling for pilotkommunene som er med oss i testingen og utviklingen av stedskaping.no. Stedskapingsskolen er et opplæringsprogram for kommuner og andre som skal støtte innbyggerinitiativer.

 

Dette er et nettsted som driftes av Stedskaping AS.
All bruk av materiell fra nettstedet skal krediteres.