Om flere jobber sammen, får vi til mye mer .

Vi gjør det lettere å utvikle store nærmiljøprosjekter, sammen med andre.

 

6 mnd planlegging

6 dagers gjennomføring

Felles prosjekter -

bedre nærmiljø 

 

I 2021 tester vi løsningene!

Fire steder i Norge var klare til å sette i gang i mars 2020, men på grunn av COVID-19 utsettes oppstarten til januar 2021. Da vil representanter fra de ulike pilotkommunene guides til å være de beste tilretteleggerne for innbyggerdrevne nærmiljøprosjekter.

 

PILOTSTEDENE