top of page

Om flere jobber sammen, får vi til mye mer .

Vi utvikler løsninger og sprer kunnskap om hvordan flere kan utvikle store nærmiljøprosjekter, sammen. 

 

117081889_293336545087559_48964381975993

1500 m2 stort gulvmaleri malt av lokale innbyggere på Grønland

Foto: Midlertidig oppgradering av Olafiagangen på Grønland sommeren 2020, i regi av Områdeløftet Grønland Tøyen, Oslo Kommune, ansvarlig for gjennomføring: LÈVA Urban Design i samarbeid med Growlab Oslo, Makershub.

Pilotene
6 måneder planlegging, 6 dagers gjennomføring

Pilotene tester et digitalt støtteapparat for innbyggerstyrt stedsutvikling. De fire teamene får støtte og bistand til å realisere et stort nærmiljøprosjekt på 6 måneder, basert på

camp-modellen. 

alternativer tidslinje-uten pin-02.png

PILOTSTEDENE

NORGESKART-PILOTER-REV4.png

Fire steder i Norge var klare til å sette i gang i mars 2020, men på grunn av COVID-19 har oppstart blitt utsatt til februar 2021. Nå settes pilotene igang, med trygge rammer for smittevern.

Logo_granmoen.png
Jeg er ikke fra noen av disse stedene. Kan jeg delta likevel?

Høsten 2019 startet vi kunnskapsdeling for pilotkommunene som er med oss i testingen og utviklingen av stedskaping.no. Stedskapingsskolen er et opplæringsprogram for kommuner og andre som skal støtte innbyggerinitiativer.

IMG_3486.jpg
Stedskapingskolen
bottom of page