top of page

INNSIKTSDATABASE

For medvirkningsstrateger

decidim3-03.png
Om vi jobber mer systematisk med medvirkningsdata, kan flere få lokal innsikt om folks opplevelser, behov og ønsker. 
Hva utvikler vi?
  • En kvalitetssikret sorteringsmodell for medvirkningsdata, som er basert på basert på det norske arbeidet med en sorteringsmodell for bærekraftsdata.

  • En modell for innsiktsdatabaser gjør det mulig å nyttegjøre seg av medvirkning og kvalitativ data på tvers av prosesser og områder, for å hente ut lokal innsikt og bygge mer nyansert kunnskap over tid om folks opplevelser, behov og ønsker.

  • Modellen og metoden utvikles gjennom innovasjonsarbeid i norske kommuner og i samarbeid med byutviklingsaktører.

  • Innsiktsdatabasen utvikles i samarbeid med Wellfare - nordisk forskningssenter for sosial bærekraft og livskvalitet. 

Skjermbilde 2023-03-17 kl. 23.15.38.png

Bidragsytere

WellFare_logo nett.jpg
296158895_10159908837244451_5952413459017501428_n.jpg
Norske pilotkommuner
bottom of page