top of page
IMG_4165.jpg

Bli inspirert av tidligere prosjekter

Vi utvikler et digitalt støtteapparat for innbyggerstyrt stedsutvikling.

Vi har over tid gjennom ulike stedsutviklingsprosesser og egne erfaringer fra praksis, studert hva som skal til av hjelpemidler og rammeverk for at innbyggere lettere, i egen regi skal kunne realisere store nærmiljøprosjekter.

Den første modellen som utvikles, tilrettelegger for en enkel prosess hvor man guides fra idè til gjennomføring av et større nærmiljøprosjekt, i løpet av 6 måneder.

alternativer tidslinje-uten pin-02.png
Steg for steg for de som deltar
oppdelt-NY-01.png

Prosjektgruppa etableres, og kommer i gang med planleggingen.

Tre viktige prinsipper vi bygger på

for innbyggerdrevet stedsutvikling

1

Få tilgang til kvalitetssikrede metoder og hjelpemidler til gjennomføring, som sikrer kvalitet på både medvirkningsprosessen, designprosessen og teknisk/praktisk gjennomføring.

Tilgang på gode rammeverk for prosess og gjennomføring man kan følge, som sikrer at prosjektet ikke går i stå, og at man får gjort riktig aktivitet til riktig tid, med de riktige ressurser koblet på.

2

Få ekstern hjelp/støtte til de delene av prosessen som man selv ikke besitter kompetanse på lokalt, uten å måtte betale store honorar til konsulenthjelp. 

3

Fra feltarbeid til digitalt støtteapparat

IKONER%20GUIDESIDE-TOOLBOX%202-01-12_edi

For kunne skalere opp utviklingen av støtteapparatet slik at det kan bli tilgjengelig for alle som ønsker å realisere et nærmiljøprosjekt, er bruk og sammensetning av ulike digitale løsninger/hjelpemidler avgjørende.

 

Det finnes allerede mange digitale hjelpemidler som er utviklet, men når og hvordan benyttes de? I stedskaping.no setter vi sammen det innbyggergruppene har bruk for i et system.

Hva bygger vi?

Den digitale plattformen som er under pilotering består nå derfor av mange deler

storyboard - medvirkning-21.png

En verktøyskasse

Medlemsider med innlogging, hvor man finner verktøyskassa med kvalitetssikrede hjelpemidler og prosessveiledning til gjennomføring.

storyboard - medvirkning-14.png

Enkel kommunikasjon

Forum til kommunikasjon mellom innbyggergruppe, tilretteleggere fra kommunen og faglig bistand fra stedskaping eller andre eksperter.

Illu._toolbox_liggende-10.png

Mobiliserings-løsninger

integrerte mobiliseringsløsninger som sikrer både bred medvirkning, folkefinansiering og rekruttering av arbeidskraft til gjennomføring. 

Skjermbilde 2020-02-28 kl. 11.24.51.png

Fadderordninger

Match-system for å koble eksterne ressurser som ønsker å bistå nærmiljøprosjekter.

Vi gjør ikke dette alene 

 

Løsningene testes sammen med tilretteleggere privat og i det offentlige , for å samtidig kunne finne gode måter kommuner, private utviklere og andre samfunnsaktører kan støtte opp om og bidra til å få gjennomført gode nærmiljørprosjekter. 

 

Skjermbilde 2020-02-28 kl. 11.24.51.png
Skjermbilde 2020-02-28 kl. 11.24.59.png
Skjermbilde 2020-02-28 kl. 11.24.41.png
Skjermbilde 2020-02-28 kl. 11.24.31.png
Lær mer om hvordan opplegget er lagt opp
bottom of page