Pilotene

GRUNERLØKKA

Formell samarbeidspartner:

Grünerløkka kultur- og næringsforening, i samarbeid med Carl Berner - ditt nabolag

 

Kontaktperson hos pilot:

Jan Robert Johnsen, daglig leder i Grünerløkka kultur- og næringsforening

jr@visitlokka.no

LARVIK

Formell samarbeidspartner:

Larvik kommune, støttet av Vestfold fylkeskommune

 

Kontaktperson hos pilot:

Camilla Svendsen, avdelingsleder for Kultur, idrett og fritid i Larvik kommune

camilla.svendsen@larvik.kommune.no

MOSJØEN

Formell samarbeidspartner:

Vefsn kommune, støttet av Nordland fylkeskommune

 

Kontaktperson hos pilot: 

Anne-Marit Almaas Marken, enhetsleder for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv i Vefsn kommune

anne-marit.marken@vefsn.kommune.no

VOSS

Formell samarbeidspartner:

Voss herad

 

Kontaktperson hos pilot:

Elisabeth Lillegraven, tilrettelegger i Voss herad

elisabeth.lillegraven@voss.kommune.no

Pilotprosjektene