top of page

4 av 5 camper gjennomført i løpet av 2021 og 2022

Av de fem pilotstedene vi valgte til å være med å teste verktøyet vi utvikler realiserte 4 av dem camper i løpet av 2021 og 2022. De utvalgte pilotstedene er forskjellige i både størrelse, hvor de er i Norge, og bakgrunnen for det lokale initiativet.Hvem var pilotene og hva skjedde med de under piloteringsfasen?


Grünerløkka forsøkte vi å finne ut hvordan det vil virke å gjennomføre et større nærmiljøprosjekt i tett og urban by, der det ikke alltid er så lett for en innbygger å komme til i å være med å skape noe i eget nabolag. Her møtte mange utfordringer, da pandemien kom ble denne gruppen ekstra hardt rammet. Gruppen fikk gjennomført de første stegene, men kom dessverre ikke i mål med realisering av en camp. Det ble for krevende å skulle være pilot mitt i en pandemi når man bor i tett by, flere fra gruppa flyttet og innbyggergruppen ble derfor løst opp før camp ble realisert.


I Larvik var utfordringen å forsøke å skape økt innbygger-engasjement i Larvik sentrum for å skape et mer levende bysentrum. Innbyggergruppen i Larvik stod løpet helt ut og fikk våren 2022 realisert en mindre camp i Bøkkerfjellet park. Larvik gjennomførte alle stegene og fikk realisert flere fine tiltak i parken. Denne innbyggergruppen møtte særlig utfordringer med hvordan man skal sikre tillatelser i en offentlig park som en innbyggergruppe, og det som hører med til det. Hvem har ansvar for drift av disse tiltakene? Er de permanente? Tross disse utfordringene fikk de testet ut å ha en kontaktperson i kommunen som støttet de gjennom hele prosessen i ny tilretteleggerrolle.


Voss hadde man et ønske om å fokusere mer på hvordan det kan bli bedre rammer for grendeutvikling, hvor tettstedet Evanger ble valgt ut som pilotsted, og der Voss Herad fulgte de tett opp for å også koble det til sitt arbeid med etablering av grendeutvalg i kommunen. Innbyggergruppen i Evanger fikk gjennomført alle stegene og realiserte et stort fint nærmiljøprosjekt våren 2022.


I Vefsn Kommune så vi på hvordan det lille tettstedet Granmoen kan initiere et nærmiljøprosjekt med en liten lokal skole som oppstarter for å skape et mer attraktivt lokalmiljø og felles møteplass for bygda. Granmoen var den første piloten som testet å realisere camp høsten 2021. Granmoen var utålmodige og hadde mange engasjerte i lokalmiljøet som ville i gang. Granmoen realiserte derfor camp i to runder i løpet av piloteringsfasen. Den første campen ble gjennomført før alle stegene var gjennomgått, mens den siste ble planlagt og fulgt opp i etterkant. Som resultat av god støtte fra kommunen, skolen og stort engasjement lokalt mottok Granmoen i 2022 støtte fra kulturdepartmentet på 4 million kroner til å fortsette nærmiljøutviklingen og etablere en større aktivitetspark.


I Bømlo Kommune har et grendelag i bygda Langevåg vært Stedskaping sin inspirasjon og testarena helt tilbake i 2016. Bygda har totalt gjennomført 3 camper, den første i 2016, den andre i 2019 og den siste i 2022. Bygda har delt sine erfaringer etter hver camp med stedskaping-teamet som har gitt verdifull innsikt til utviklingen av verktøyet. De to første campene ble gjennomført med stedskapings-metoden, men uten digitale hjelpemidler. Den siste campen gjennomførte innbyggergruppen med støtte fra stedskapingsteamet som en av de 5 pilotene. Bygda på Langevåg har vist en enorm gjennomføringsevne og er blitt et forbilde for mange andre stedskapere. Bygda har nå skapt en kultur for camper for å skape et mer attraktivt bygdesentrum.
38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

تعليقات


bottom of page