top of page

Stedskapingskolen 2019: Kunnskapsdeling og opplæring


Høsten 2019 startet vi kunnskapsdeling for pilotkommunene som var med oss i testingen og utviklingen av gratis-tjenesten “camp-planner”. Stedskapingsskolen var et opplæringsprogram for kommuner og andre som skulle støtte de innbyggerdrevne nærmiljøprosjektene.
Gjennom felles kurs og besøk lokalt hos de ulike kommuneadministrasjonene har vi i løpet av 2019-2020 delt kunnskap og erfaringer om hvordan den enkelte kommune-organisasjon kan bli en best mulig tilrettelegger for innbyggere som vil realisere stort nærmiljøprosjekt på kun 6 måneder.


Stedskapingskolen startet høsten 2019 med felles

2 dagers stedskaping-kurs i Oslo og "hjemmebesøk" hos de fire pilotene. Oppstarten høsten 2019 henger sammen med forberedelser til den første uttesting av stedskaping.no. På grunn av COVID-19 ble oppstart av piloteringen utsatt til 2021.


For at et digitalt støtteapparat for innbyggerdrevet stedsutvikling skal ha størst mulig effekt, trenger vi at kommunene i enda større grad inntar en støtte- og tilretteleggerrolle. Noen kommuner er gode på dette allerede, mens mange gjerne vil bli bedre på det.

Det er ikke bare kommunene som kan bli enda bedre tilretteleggere eller støttende til at flere store nærmiljøprosjekter i regi av innbyggere kan skje. Private utbyggere og grunneiere har også mulighet for å kunne bidra til dette som igjen kan gi økt verdiskaping for de.


26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page