top of page

INNOVASJONSPROSJEKTER

 for sikring av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Vi er i endring - og det er nettsiden vår også!
Under finner du løsninger og prosjekter vi har utviklet og jobbet med tidligere.

INNSIKTSBASE

For medvirkningsstrateger

Innsiktsdatabasen gjør det mulig å nyttegjøre seg av medvirkning og kvalitativ data på tvers av prosesser og områder, for å hente ut lokal innsikt og bygge mer nyansert kunnskap over tid om folks opplevelser, behov og ønsker. Modellen og metoden utvikles gjennom innovasjonsarbeid i norske kommuner og i samarbeid med byutviklingsaktører.

decidim3-03.png

CAMP-PLANLEGGER

For innbyggerinitiativer

illustrasjon camp-planner.png

Vi har over tid gjennom ulike stedsutviklingsprosesser og egne erfaringer fra praksis, studert hva som skal til av hjelpemidler og rammeverk for at innbyggere lettere i egen regi skal kunne realisere store nærmiljøprosjekter. Basert på denne erfaringen, og gjennom en lengre piloteringsprosess utviklet vi camp-planleggeren.

 

For kunne gjøre støtteapparatet tilgjengelig for alle som ønsker å realisere et nærmiljøprosjekt, er bruk og sammensetning av ulike digitale løsninger/hjelpemidler avgjørende.

bottom of page