top of page

Stedskapingsteamet

Det er mange som bidrar for å få dette til å skje, og i kjernen sitter det tre partnere med ulik bakgrunn og kompetanse:

MicrosoftTeams-image (23).png

Aslaug Tveit

aslaug@stedskaping.no

+47 92671040

Ble ferdigutdannet ved Aalborg Universitet i 2009 med en mastergrad i Urban Design. Samme år etablerte Aslaug selskapet LÉVA Urban Design. Aslaug har brukt de siste 12 årene på å bygge opp selskapet med fokus på å endre tradisjonell by- og stedsutvikling til å bli mindre topptungt og mer sosialt bærekraftig.


Bedre medvirkningsprosesser og tilrettelegging for samskaping i alle skalaer av by- og stedsutvikling har vært en stor satsing fra dag 1. Gjennom alle årene som rådgiver for kommuner og private utviklere både i distrikts-Norge og i de større

og i de større byene, har tanken om å starte å dele mer av all erfaring og kunnskap stadig vokst. Aslaug er veldig handlingsorientert og har utallige timer med feltarbeid bak seg sammen med lokale engasjerte ulike steder i Norge. Mye av drivkraften har handlet om å se at man får skapt positive endringer i det fysiske og sosiale miljøet, samtidig som man skaper nye samarbeid og nye sosiale relasjoner 1:1.

 

Gjennom etableringen av Stedskaping er Aslaug sin interesse å få erfaringer og hjelpemidler delt mye smartere og bredere enn det som er mulig gjennom vanlig utviklingsarbeid.

IMG_4345.PNG

Øyvind Strømø Tanum

oyvind@stedskaping.no

+4793875204

Tok utdanning ved NTNU, først med to bachelorgrader innen psykologi og samfunnsvitenskap, og senere en mastergrad innen innovasjon og endringsledelse.


Har jobbet i flere år med finans, først gjennom å være med å bygge opp kundesenteret i DnB pensjon og senere som strategisk rådgiver for kommunedirektøren i Trondheim. Har jobbet mye med innovasjonsprosjekter og spesielt digitaliseringsprosjekter rettet mot innbyggere. Jobber i dag som smartbysjef i Trondheim kommune med

fokus på hvordan smart teknologi og åpne data kan bidra til bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn.

 

Motivasjonen for arbeidet med Stedskaping er å teste hypotesen om at man gjennom en god prosess som involverer de ulike interessentene og digitale verktøy som er tilpasset en slik prosess kan bidra til at lokale stedsutviklingsprosjekter har større sjanse til å lykkes.

 

IMG_4986_edited.jpg

Kristin Solhaug Næss

kristin@stedskaping.no

+4799502491

Er utdannet sivilarkitekt ved NTNU, og har bakgrunn fra medvirkningsarbeid, byutvikling og bærekraftig samfunnsutvikling i offentlig sektor og i norske kommuner.

 

Hun har vært rådgiver for innbyggerinvolvering i kommunedirektørens fagstab i Trondheim, utviklet arbeidspakker for samskaping i EU-prosjektet CityXchange, og etablert og ledet norske kommuners satsing på kunnskapsutvikling innenfor digital medvirkning, i regi av nettverket Smartbyene og KS.

Kristin jobber nå med sikring av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling, både som prosessleder i prosjekter for Léva Urban Design, og gjennom utviklingen av tjenester og digitale løsninger i Stedskaping.

Hun har som student og ferdigutdannet utforsket hvordan arkitektur og stedsutvikling også trenger gode samskapingsprosesser; gjennom etableringen av prosjekt-inkubatoren Studio:Beta, læringssenteret NTNU Live Studio, og som prosjektleder for stedsutviklingsprosjektet En blå tråd.

Vil du vite mer om det vi utvikler, har spørsmål eller bare ønsker å ta en prat? 

bottom of page