Stedskapingsteamet

Det er mange som bidrar for å få dette til å skje, og i kjernen sitter det tre partnere med ulik bakgrunn og kompetanse:

186515168_525637578458079_51785314377473

Ble ferdigutdannet ved Aalborg Universitet i 2009 med en mastergrad i Urban Design. Samme år etablerte Aslaug selskapet LÉVA Urban Design. Aslaug har brukt de siste 12 årene på å bygge opp selskapet med fokus på å endre tradisjonell by- og stedsutvikling til å bli mindre topptungt og mer sosialt bærekraftig.


Bedre medvirkningsprosesser og tilrettelegging for samskaping i alle skalaer av by- og stedsutvikling har vært en stor satsing fra dag 1. Gjennom alle årene som rådgiver for kommuner og private utviklere både i distrikts-Norge og i de større

og i de større byene, har tanken om å starte å dele mer av all erfaring og kunnskap stadig vokst. Aslaug er veldig handlingsorientert og har utallige timer med feltarbeid bak seg sammen med lokale engasjerte ulike steder i Norge. Mye av drivkraften har handlet om å se at man får skapt positive endringer i det fysiske og sosiale miljøet, samtidig som man skaper nye samarbeid og nye sosiale relasjoner 1:1.

 

Gjennom etableringen av Stedskaping er Aslaug sin interesse å få erfaringer og hjelpemidler delt mye smartere og bredere enn det som er mulig gjennom vanlig utviklingsarbeid.

186534260_308841507281236_64988056977463

Øyvind Strømø Tanum

oyvind@stedskaping.no

fokus på hvordan smart teknologi og åpne data kan bidra til bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn.

 

Motivasjonen for arbeidet med Stedskaping er å teste hypotesen om at man gjennom en god prosess som involverer de ulike interessentene og digitale verktøy som er tilpasset en slik prosess kan bidra til at lokale stedsutviklingsprosjekter har større sjanse til å lykkes.

 

Tok utdanning ved NTNU, først med to bachelorgrader innen psykologi og samfunnsvitenskap, og senere en mastergrad innen innovasjon og endringsledelse.


Har jobbet i flere år med finans, først gjennom å være med å bygge opp kundesenteret i DnB pensjon og senere som strategisk rådgiver for kommunedirektøren i Trondheim. Har jobbet mye med innovasjonsprosjekter og spesielt digitaliseringsprosjekter rettet mot innbyggere. Jobber i dag som smartbysjef i Trondheim kommune med

188601408_230136885114947_35906267641902

 Kristin Solhaug Næss 

kristin@stedskaping.no

Er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i 2016, og brukte studietiden på å utforske hvordan arkitektur og stedsutvikling også trenger gode samskapingsprosesser;  gjennom etableringen av prosjekt-inkubatoren Studio:Beta, og læringssenteret NTNU Live Studio, for hands-on byggeprosjekter utviklet av studenter.

 

Kristin har siden da jobbet både med egen praksis og for Trondheim kommune, hvor hun har utviklet og ledet flere medvirknings- og stedsutviklings-satsinger, som strategien En blå tråd, pilotprosjektet Hendelser på Nyhavna, og

arbeidet med Borgerkraft. Hun jobber i dag som rådgiver for innbyggerinvolvering i Trondheim kommune, og gjennom det med norske kommuners samarbeid om kompetanseheving innen innbyggerinvolvering, i det nasjonale nettverket Smartbyene.

Kristin ønsker gjennom Stedskaping å bidra til at flere får muligheten til å stå i førersetet for å utvikle og skape bedre nærmiljø. Gjennom erfaringsdeling, gode verktøy og fokus på klar og tydelig formidling, kan gjennomføringskraften hos engasjerte innbyggere økes betraktelig.

Innovasjonspartnere

Utviklingen av stedskaping.no skjer i samarbeid med pilotkommunene, med støtte fra fylkeskommunene Vestfold Fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Nordr Eiendom har også bidratt med delfinansiering til utviklingen av plattformen. 

Voss_herad_kommunevåpen_tofarget_svart_
last ned.png
Visitløkka-tekst-black-GKN.png
logo.png
Skjermbilde 2021-05-27 kl. 23.34.34.png
Skjermbilde 2021-05-27 kl. 23.34.54.png
Skjermbilde 2021-05-27 kl. 23.36.12.png
logo_ny2014-kopi.jpeg
last ned (1).png

GROWLAB