top of page

Vi utvikler systemer og digitale verktøy som bidrar til å sikre sosial bærekraft i by- og stedsutvikling.

Dette er vår filosofi
Innsiktsbase3-05.png
Det er mange som gjør mye bra for å sikre sosialt bærekraftige byer og steder, og vi har som filosofi å jobbe for at flere skal kunne få til mer med det de allerede gjør.
Flere må også delta i utviklingen egne nærmiljø, om vi skal sikre bærekraftige lokalsamfunn. De som kan og vil bør derfor støtte de som ønsker å få til noe for andre, der de bor.
til decidim-02.png
Grafikk_katrine3-30.png
Teknologi og system-forståelse er viktige ressurser for å kunne få mer ut av prosessene og innsatsen som legges ned for å sikre sosiale bærekraftige steder. Verktøyene og løsningene vi utvikler, skal fremme det beste fra flere verdener. 
Grafikk_katrine3-28.png
Vårt arbeid baserer seg på å jobbe aktivt med og forstå sammenhengene mellom sted og folk, individ og fellesskap, fysiske omgivelser og sosiale strukturer.
Vi er en innovasjonlab, som betyr at vi knytter sammen forskning og praksis i utviklingen av løsningene våre. Våre samarbeidspartnere respresenterer både forskningsfeltet, ildsjeler, næringslivet og offentlig sektor.
bottom of page